Citáty o Moudrosti

Citáty o Moudrosti: Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích -Dušan Radovič


nikdo-nemá-víc-než-jeden-život-je-však-mnoho-lidí-kteří-kromě-svého-života-utrácejí-i-několik-cizích
Citáty o Moudrosti: Všude samá podělaná poušť, a pro koho? Jen pro nás a pár hadů. Oni nemůžou jíst nás a my nemůžeme jíst je! – Tenhle výrok je pravdivý jen z poloviny. Není to úplně neznámý jev, existují místa, kde lidé hady jedí. (Dlouhá cesta) -Sławomir Rawicz


Citáty o Moudrosti: Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen -Marcus Tullius Cicero


nemo-enim-fere-saltat-sobrius-nisi-forte-insanitnikdo-neskáče-za-střízliva-pokud-není-blázen
Citáty o Moudrosti: Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo -Johann Wolfgang von Goethe


zákony-vydávají-starci-a-muži-mladí-a-ženy-chtějí-výjimky-starci-pravidlo
Citáty o Moudrosti: Vypadl mi zub zrovna ve chvíli, kdy jsem se považoval za věčného -Valeriu Butulescu


vypadl-mi-zub-zrovna-ve-chvíli-kdy-jsem-se-považoval-za-věčného
Citáty o Moudrosti: Základem ctnosti může být i chorobná nečinnost -Valeriu Butulescu


základem-ctnosti-může-být-i-chorobná-nečinnost
Citáty o Moudrosti: Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována -Joséphine Baker


Žena-váhá-zamilovat-se-obává-li-se-že-její-láska-nebude-opětována
Citáty o Moudrosti: Kníže je prvním služebníkem svého státu -Fridrich II. Veliký


Citáty o Moudrosti: Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými -Jevgenij Abramovič Baratynskij


Citáty o Moudrosti: Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu -Sextus Propertius


každému-jak-se-zrodí-dá-do-vínku-příroda-vadu
Citáty o Moudrosti: Vrátil jsem boxu jeho syrovou formu. Buď zabiješ, nebo budeš zabit. Jen vítěz bere vše -Mike Tyson


vrátil-jsem-boxu-jeho-syrovou-formu-buď-zabiješ-nebo-budeš-zabit-jen-vítěz-bere-vše
Citáty o Moudrosti: Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé -Jean de La Bruyere


je-li-život-plný-běd-trapné-snáš-jej-je-li-šťastný-hrozné-jej-ztratit-jedno-jako-druhé
Citáty o Moudrosti: Rozum nás klame častěji nežli příroda -Luc de Clapiers de Vauvenargues


Citáty o Moudrosti: Nikdo není větším milovníkem než ten, kdo je omezován tím, co miluje -Gustave Courbet


nikdo-není-větším-milovníkem-než-ten-kdo-omezován-tím-co-miluje
Citáty o Moudrosti: Na scéně v MET všechno svádí k obrovskému gestu. Avšak i nejmenší váš pohyb je vidět. Je to neuvěřitelné, ale všechno je vidět -Anthony Minghella


na-scéně-v-met-všechno-svádí-k-obrovskému-gestu-avšak-i-nejmenší-váš-pohyb-vidět-je-to-neuvěřitelné-ale-všechno-vidět
Citáty o Moudrosti: Myslet znamená rozkládat brannost -Karlludwig Opitz


Citáty o Moudrosti: Prohráli jsme, ale v dobré Boží prozřetelnosti zjevná porážka často dokazuje požehnání -Robert Edward Lee


prohráli-jsme-ale-v-dobré-boží-prozřetelnosti-zjevná-porážka-často-dokazuje-požehnání
Citáty o Moudrosti: Nakonec, dříve nebo později, bude muset česká společnost své vylhané a překroucené dějiny opustit, přestat neustále dokazovat světu i sama sobě, že Češi nejsou méněcenní a že se mu dokáží vyrovnat -Tomáš Krystlík