Za jeden měsíc čtení Knihy Boží jsem získal více pravého poznání, než bych kdy mohl nabýt ze všech lidských spisů


za-jeden-měsíc-čtení-knihy-boží-jsem-získal-ví-pravého-poznání-než-bych-kdy-mohl-nabýt-ze-všech-lidských-spisů
george whitefieldzajedenměsícčteníknihybožíjsemzískalvícepravéhopoznnínežbychkdymohlnabýtzevechlidskýchspisůza jedenjeden měsícměsíc čteníčtení knihyknihy božíboží jsemjsem získalzískal vícevíce pravéhopravého poznánínež bychbych kdykdy mohlmohl nabýtnabýt zeze všechvšech lidskýchlidských spisůza jeden měsícjeden měsíc čteníměsíc čtení knihyčtení knihy božíknihy boží jsemboží jsem získaljsem získal vícezískal více pravéhovíce pravého poznánínež bych kdybych kdy mohlkdy mohl nabýtmohl nabýt zenabýt ze všechze všech lidskýchvšech lidských spisůza jeden měsíc čteníjeden měsíc čtení knihyměsíc čtení knihy božíčtení knihy boží jsemknihy boží jsem získalboží jsem získal vícejsem získal více pravéhozískal více pravého poznánínež bych kdy mohlbych kdy mohl nabýtkdy mohl nabýt zemohl nabýt ze všechnabýt ze všech lidskýchze všech lidských spisůza jeden měsíc čtení knihyjeden měsíc čtení knihy božíměsíc čtení knihy boží jsemčtení knihy boží jsem získalknihy boží jsem získal víceboží jsem získal více pravéhojsem získal více pravého poznánínež bych kdy mohl nabýtbych kdy mohl nabýt zekdy mohl nabýt ze všechmohl nabýt ze všech lidskýchnabýt ze všech lidských spisů

Ach, kéž bych více mohl, než bych chtělZpětně bych řekl, že jsem se z Kačera Donalda naučil více, než ze všech škol, které jsem navštěvovalJsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravéhoVe škole jsem získal více tím, že jsem koukal z okna a fantazíroval, než neslouchal výkladům