Zásady vypovídají o stavu srdce


zásady-vypovídají-o-stavu-srdce
luc de clapiers de vauvenargueszsadyvypovídajístavusrdcezásady vypovídajívypovídají oo stavustavu srdcezásady vypovídají ovypovídají o stavuo stavu srdcezásady vypovídají o stavuvypovídají o stavu srdcezásady vypovídají o stavu srdce

Tehdejší feudální zásady měly asi stejnou povahu, jako mají dnes zásady mezinárodního práva. Ti, kdo je nejméně dodržovali, vytýkali druhým, že je porušují. (Dějiny Anglie)Ať se setkáš s kýmkoliv, hned si polož otázku: jaké asi zásady o dobru a zlu má tento člověk? Má-li totiž o rozkoši a bolesti a jejich příčinách, o slávě a neslávě, o smrti a životě takové a takové zásady, pak se mi nebude zdát podivné nebo zvláštní, jedná-li právě tak a tak, a budu mít na paměti, že takto jednat musíJako by se sama Země rozhodla podívat, co tady celou dobu děláme. Děsivé zvuky, které vydává, vypovídají o jejím zklamání. -Jsem zlomenáNechápeme věci tak, jak vskutku jsou, nýbrž jakými se nám zdají býti. Jedině tím způsobem si možno vysvětlit vzájemně si odporující svědectví osob, jež vypovídají podle dobrého přesvědčeníHněv ze zásady nezná žádných ohledů