Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo


zákony-vydávají-starci-a-muži-mladí-a-ženy-chtějí-výjimky-starci-pravidlo
johann wolfgang von goethezkonyvydvajístarcimužimladíciženychtějívýjimkypravidlozákony vydávajívydávají starciženy chtějíchtějí výjimkystarci pravidlozákony vydávají starcistarci a mužimladíci a ženya ženy chtějíženy chtějí výjimkyvydávají starci a mužimladíci a ženy chtějía ženy chtějí výjimkyzákony vydávají starci a mužimladíci a ženy chtějí výjimky

Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vidíOdkazovat jmění starci - na hřbitově ukládatCo skutečně chtějí muži? Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strachMuži tvoří zákony, ženy zvyky