Základem ctnosti může být i chorobná nečinnost


základem-ctnosti-může-být-i-chorobná-nečinnost
valeriu butulescuzklademctnostimůžebýtchorobnnečinnostzákladem ctnostictnosti můžemůže býtbýt ii chorobnáchorobná nečinnostzákladem ctnosti můžectnosti může býtmůže být ibýt i chorobnái chorobná nečinnostzákladem ctnosti může býtctnosti může být imůže být i chorobnábýt i chorobná nečinnostzákladem ctnosti může být ictnosti může být i chorobnámůže být i chorobná nečinnost

Skromnost by měla být ctností těch, kteří jiné ctnosti nemajíVy, kteří řídíte věci veřejné, nač třeba vám používati trestů? Milujte ctnost a lid bude ctnostný. Ctnosti muže vysoko postaveného jsou jako vítr; ctnosti muže obyčejného jsou jako tráva; tráva, vane-li přes ni vítr, shýbá seMyslím si, že výchozím bodem pro vytvoření nové choreografie může být mnoho věcí. Může to být kniha, kterou jsem četl, hra, na které jsem byl v divadle, může to být hudba, která vás přiměje vstát a tančit, zrovna tak to může být i nějaká životní zkušenost. Myslím si každopádně, že to nejdůležitější, pokud se jedná o nějaký zdroj kolem vás, je to, že vnímáte sami sebe jako jeho součástNepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmateníNejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrýváLáska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze rozpoznat