Weberova definice: Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí. Nakonec ví opravdu všechno - o ničem


weberova-definice-odborník-ví-stá-ví-o-stá-menším-poč-věcí-nakonec-ví-opravdu-všechno-o-čem
murphyweberovadefiniceodborníkstlevícemenímpočtuvěcínakonecopravduvechnoničemweberova definiceodborník víví stálestále vícevíce oo stálestále menšímmenším počtupočtu věcínakonec víví opravduopravdu všechnovšechnoo ničemodborník ví stáleví stále vícestále více ovíce o stáleo stále menšímstále menším počtumenším počtu věcínakonec ví opravduví opravdu všechnoopravdu všechnoo ničemodborník ví stále víceví stále více ostále více o stálevíce o stále menšímo stále menším počtustále menším počtu věcínakonec ví opravdu všechnoví opravdu všechnoodborník ví stále více oví stále více o stálestále více o stále menšímvíce o stále menším počtuo stále menším počtu věcínakonec ví opravdu všechno

Specialisté vědí stále víc o stále menších věcech. Jednou budou vedět všechno o ničemOdbory: organizace, která bojuje o to, aby stále více lidí za stále více peněz stále méně pracovaloJe zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičovéTragédií Spojených států na počátku 21. století je kontrast vitální a stále znovu obnovované kulury, jež přitahuje talentované lidi z celého světa, se systémem vlády, jenž vypadá stále více jako špatný vtipMarsova definice: Odborník je člověk, který přijel z jiného městaŽivot nahoře se stává stále těžším, panuje zde stále větší chlad a stále větší odpovědnost