Vypadl mi zub zrovna ve chvíli, kdy jsem se považoval za věčného


vypadl-mi-zub-zrovna-ve-chvíli-kdy-jsem-se-považoval-za-věčného
valeriu butulescuvypadlmizubzrovnavechvílikdyjsemsepovažovalzavěčnéhovypadl mimi zubzub zrovnazrovna veve chvílikdy jsemjsem sese považovalpovažoval zaza věčnéhovypadl mi zubmi zub zrovnazub zrovna vezrovna ve chvílikdy jsem sejsem se považovalse považoval zapovažoval za věčnéhovypadl mi zub zrovnami zub zrovna vezub zrovna ve chvílikdy jsem se považovaljsem se považoval zase považoval za věčnéhovypadl mi zub zrovna vemi zub zrovna ve chvílikdy jsem se považoval zajsem se považoval za věčného

Zamilovanost nečeká na chvíli, kdy se to oběma zrovna hodíLidé se o Vás začnou zajímat pouze ve chvíli kdy není zrovna dobré obdobíVe chvíli, kdy jsem měl vše, co jsem kdy chtěl, nastaly moje nejhorší časyNež jsem poznala jeho pravý charakter – ten se vyjevil až v době, kdy už mě nepotřeboval – viděla jsem ho jen v nejlepším světle. A protože jsem milovala jeho, začala jsem na chvíli sympatizovat i s komunistickou doktrínou, již on slepě sledoval. Byla jsem bláhová, když jsem si myslela, že mi Vladimír kdy patřilJak přežít kritiku? Zub sem, zub tam, nám už je to všechno jedno