Vrátil jsem boxu jeho syrovou formu. Buď zabiješ, nebo budeš zabit. Jen vítěz bere vše


vrátil-jsem-boxu-jeho-syrovou-formu-buď-zabiješ-nebo-budeš-zabit-jen-vítěz-bere-vše
mike tysonvrtiljsemboxujehosyrovouformubuďzabijenebobudezabitjenvítězberevevrátil jsemjsem boxuboxu jehojeho syrovousyrovou formubuď zabiješnebo budešbudeš zabitjen vítězvítěz berebere vševrátil jsem boxujsem boxu jehoboxu jeho syrovoujeho syrovou formunebo budeš zabitjen vítěz berevítěz bere vševrátil jsem boxu jehojsem boxu jeho syrovouboxu jeho syrovou formujen vítěz bere vševrátil jsem boxu jeho syrovoujsem boxu jeho syrovou formu

Pod heslem ‚vítěz bere vše‘ spoléhá ODS, že se rychle ujme moci a spolu se svými agenty přisluhovači zajistí těmto osobám beztrestnost. Toto já a sociální demokracie, jejíž jsem předsedou, nedopustí. Cítím povinnost oznámit, že demokracie v této zemi utrpěla tvrdý zásah srovnatelný snad jen s únorem 1948, snad jen s rozdílem, že hrozí modrá totalita. (Paroubkův povolební projev 6. června 2006, zdroj: [http://zpravy.idnes.cz/dokument-povolebni-projev-premiera-jiriho-paroubka-fya-/domaci.asp?c=A060608_155234_domaci_tha idnes.cz])Vím, že jsi mě přišel zabít. Střílej, ale jediné co zabiješ, bude člověkJsem astronautem boxu. Joe Louis a Jack Dempsey byli jen pouhými piloty…V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry