Všude samá podělaná poušť, a pro koho? Jen pro nás a pár hadů. Oni nemůžou jíst nás a my nemůžeme jíst je! – Tenhle výrok je pravdivý jen z poloviny. Není to úplně neznámý jev, existují místa, kde lidé hady jedí. (Dlouhá cesta)


všude-samá-podělaná-poušť-a-pro-koho-jen-pro-nás-a-pár-hadů-oni-nemůž-jíst-nás-a-my-nemůžeme-jíst-tenhle-výrok-pravdivý-jen-z
sławomir rawiczvudesampodělanpouťprokohojennsprhadůoninemůžoujístmynemůžemetenhlevýrokpravdivýjenpolovinynenítoúplněneznmýjevexistujímístakdelidéhadyjedídlouhcestavšude samásamá podělanápodělaná poušťpro kohojen propro náspár hadůoni nemůžounemůžou jístjíst násmy nemůžemenemůžeme jístjíst je– tenhletenhle výrokvýrok jeje pravdivýpravdivý jenjen zz polovinyúplně neznámýneznámý jevexistují místakde lidélidé hadyhady jedí(dlouhá cesta)všude samá podělanásamá podělaná poušťa pro kohojen pro násnás a pára pár hadůoni nemůžou jístnemůžou jíst násnás a mya my nemůžememy nemůžeme jístnemůžeme jíst je– tenhle výroktenhle výrok jevýrok je pravdivýje pravdivý jenpravdivý jen zjen z polovinynení to úplněúplně neznámý jevkde lidé hadylidé hady jedí

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavuDá se to jíst? – Ano. (po ulovení skoro třicet centimetrů dlouhého zvířete připomínajícího úhoře; Dlouhá cesta)Uvědomoval jsem si, jak pro každého z nás tří znamenají tyhle lesklé oči něco jiného. Pro Sama to byla minulost. Pro mě přítomnost. A pro Grace budoucnost. (Cole - Váhání)Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokovéHlupci nevědí, že kritika může být jen tam, kde jsou vady, že odmlčuje se zcela tam, kde není vady, kde je harmonie, zkrátka je krása, která sama pravidla dává. Místo kiritiky zde nastoupil by pouhý popis, věc to úplně zbytečná