Všechno pomíjí - vzpomínka na slova, na polibky, na milostná objetí, ale souzvuk duší je nesmazatelný


všechno-pomíjí-vzpomínka-na-slova-na-polibky-na-milostná-objetí-ale-souzvuk-ší-nesmazatelný
romain rollandvechnopomíjívzpomínkanaslovapolibkymilostnobjetíalesouzvukduínesmazatelnývšechno pomíjípomíjívzpomínkavzpomínka nana slovana polibkyna milostnámilostná objetíale souzvuksouzvuk dušíje nesmazatelnývšechno pomíjívzpomínka navzpomínka na slovana milostná objetíale souzvuk dušísouzvuk duší jeduší je nesmazatelnývzpomínka na slovaale souzvuk duší jesouzvuk duší je nesmazatelnýale souzvuk duší je nesmazatelný

Jeho dotek byl tak kouzelný a polibky tak oslnivé. Takhle si představovala šepot nebes. Být s ním, objímat ho a cítit jeho objetíPoslední slova hádky se mění v polibkySebeláska, to je objetí těla s duší v jedné osoběVšechno odchází, všechno pomíjí, voda teče a srdce zapomínáPolibky vyjadřují stručně, bleskurychle nejdalekosáhlejší návrh, nejbezmeznější cit. Polibky jsou těsnopisem láskyŽena tě podvede, i když ti milostná slova v náručí přede