věřte-mi-vím-jaké-to-když-člověk-sám-a-ten-nejhorší-druh-osamělosti-na-světě-pochází-z-nepochopení-dožene-lidi-k-tomu-že-ztratí
dan brownvěřtemivímjakétokdyžčlověksmtennejhorídruhosamělostinasvětěpochzínepochopenídoženeliditomužeztratíkontaktrealitouinfernověřte mikdyž jeje člověkčlověk sámten nejhoršínejhorší druhdruh osamělostiosamělosti nana světěsvětě pocházípochází zz nepochopenídožene lidilidi kk tomuže ztratíztratí kontaktkontakt s(inferno)jaké to jekdyž je člověkje člověk sáma ten nejhoršíten nejhorší druhnejhorší druh osamělostidruh osamělosti naosamělosti na světěna světě pocházísvětě pochází zpochází z nepochopenídožene lidi klidi k tomuže ztratí kontaktztratí kontakt s

Myslím, že když člověk ztratí něco, co je mu hrozně blízký, tak s tím ztratí i sám sebe. - Dopisy na konec světaKrutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?Nejhorší druh pláče není ten, který může vidět každý-nářek na nárožích, trhání šatů. Ne, nejhorší je, když pláče vaše duše, a cokoli děláte ji nemůže utěšit. Část jí zemře a stane se jizvou na té části vaší duše, která přežije. (Překroč svůj stín)Ten nejhorší druh neřesti, jehož se lze v lásce dopustit, je deklarovat city na úroveň rozumuJen jeden druh nákazy se šíří rychleji než virus. A to strach. - InfernoNejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíc sám