Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom nepotřebovali boty!


učí-stoiků-že-máme-svým-žádostem-odpomoci-vyhlazením-svých-potřeb-mi-připadá-jako-výzva-uřízněme-nohy-abychom-nepotřebovali-boty
jonathan swiftučenístoikůžemmesvýmždostemodpomocivyhlazenímsvýchpotřebmipřipadjakovýzvauřízněmenohyabychomnepotřebovalibotyučení stoikůže mámemáme svýmsvým žádostemžádostem odpomociodpomoci vyhlazenímvyhlazením svýchsvých potřebmi připadápřipadá jakojako výzvauřízněme sisi nohyabychom nepotřebovalinepotřebovali botyže máme svýmmáme svým žádostemsvým žádostem odpomocižádostem odpomoci vyhlazenímodpomoci vyhlazením svýchvyhlazením svých potřebmi připadá jakopřipadá jako výzvauřízněme si nohyabychom nepotřebovali botyže máme svým žádostemmáme svým žádostem odpomocisvým žádostem odpomoci vyhlazenímžádostem odpomoci vyhlazením svýchodpomoci vyhlazením svých potřebmi připadá jako výzvaže máme svým žádostem odpomocimáme svým žádostem odpomoci vyhlazenímsvým žádostem odpomoci vyhlazením svýchžádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb

Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelůmNeexistuje žádný důvod pro to, abychom udržovali staroturecké oblečení. Civilizovaný mezinárodní oblek je dobrý také pro náš národ. Proto si jej oblečme. Na nohy obujme střevíce nebo boty. Pak přijdou kalhoty, košile, vázanka, vesta, sako – a přirozeně, jako doplněk toho všeho, se na našich hlavách bude zvedat pokrývka hlavy. Ano, neváhám to říct otevřeně – tato pokrývka hlavy se jmenuje kloboukOptimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní nohyBoje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!Potřebujeme hodně statečnosti, abychom se postavili svým nepřátelům, stejně tolik ale i k tomu, abychom se postavili svým přátelůmNON DICI SED ESSE – Nebýt řečeným, avšak bytostně jsoucím. Výzva, nad povrchní nadřadit podstatné. Podstatná to výzva