Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas


ty-nejlepší-vě-v-životě-mě-nestály-žádné-peníze-to-nejcennější-co-všichni-máme-náš-čas
steve jobstynejlepívěciživotěnestlyždnépenízetonejcennějícovichnimmenčasty nejlepšínejlepší věcivěci vv životěživotě měmě nestálynestály žádnéžádné penízeco všichnivšichni mámenáš časty nejlepší věcinejlepší věci vvěci v životěv životě měživotě mě nestálymě nestály žádnénestály žádné penízeco všichni mámeje náš časty nejlepší věci vnejlepší věci v životěvěci v životě měv životě mě nestályživotě mě nestály žádnémě nestály žádné penízety nejlepší věci v životěnejlepší věci v životě měvěci v životě mě nestályv životě mě nestály žádnéživotě mě nestály žádné peníze

Mozek je naštěstí jednou z věcí, které si nelze koupit za žádné penízeNejlepší věci v životě si nevynutíteNejlepší věci v životě jsou zdarmaČas jsou peníze? To museli objevit někde jinde - my na to nemáme ani čas, ani penízePravda je to nejcennější, co máme. Proto s ní musíme šetřitČas - nejcennější výdaj