To jako mám psát o tom, jak barbar v koži spolu s válečnicí v chromované podprsence jedou do Temné říše, kde na Temné hoře v Temné věži useknou Temnému mágovi Temnou prdel? (Noční klub II)


to-jako-mám-psát-o-tom-jak-barbar-v-koži-spolu-s-váčnicí-v-chromované-podprsence-jedou-do-temné-říše-kde-na-temné-hoře-v-temné-věži
jiří kulhánektojakommpsttomjakbarbarkožispoluvlečnicíchromovanépodprsencejedoudotemnéříekdenahořevěžiuseknoutemnémumgovitemnouprdelnočníklubiijako mámmám psátpsát oo tomjak barbarbarbar vv kožikoži spoluspolu ss válečnicíválečnicí vv chromovanéchromované podprsencepodprsence jedoujedou dodo temnétemné říšekde nana temnétemné hořehoře vv temnétemné věživěži useknouuseknou temnémutemnému mágovimágovi temnoutemnou prdel(noční klubklub ii)jako mám psátmám psát opsát o tomjak barbar vbarbar v koživ koži spolukoži spolu sspolu s válečnicís válečnicí vválečnicí v chromovanév chromované podprsencechromované podprsence jedoupodprsence jedou dojedou do temnédo temné říšekde na temnéna temné hořetemné hoře vhoře v temnév temné věžitemné věži useknouvěži useknou temnémuuseknou temnému mágovitemnému mágovi temnoumágovi temnou prdel(noční klub ii)

Staré stromy se tyčí do výše a jejich temné kmeny vypadají jako tlusté nohy stáda slonů, spodní okraje sloních břich tvoří noční oblohuMěsíc stojí jako dílek citrónu na temné obloze a hvězdy k tomu jiskří jako bublinky v sodovceHenry vypadal jako, inu jako upír. Takový, na jakého byste chtěli narazit v temné uličce. Několikrát. (Linie krve)Sebekrásnější líčení přírody někdy – nezaujme čtenáře natolik jako zpráva o temné a tajemné stránce lidské dušePojedu si odpočinout někam do civilizace, do velkého města. Někam, kde nevypalují usedlosti a nevyhlazují celé osady, kde vás nanejvýš někde v temné uličce probodne najatý vrah nebo vás udusí škrticí smyčka. Kde se prostě dá docela v klidu žít. (Koniáš: Muž na stezce)