Starosti jsou neřešitelné – na rozdíl od skutečných problémů


starosti-jsou-neřešitelné-na-rozdíl-od-skutečných-problémů
pavel kosorinstarostijsouneřeitelnénarozdílodskutečnýchproblémůstarosti jsoujsou neřešitelnéneřešitelné –– nana rozdílrozdíl odod skutečnýchskutečných problémůstarosti jsou neřešitelnéjsou neřešitelné –neřešitelné – na– na rozdílna rozdíl odrozdíl od skutečnýchod skutečných problémůstarosti jsou neřešitelné –jsou neřešitelné – naneřešitelné – na rozdíl– na rozdíl odna rozdíl od skutečnýchrozdíl od skutečných problémůstarosti jsou neřešitelné – najsou neřešitelné – na rozdílneřešitelné – na rozdíl od– na rozdíl od skutečnýchna rozdíl od skutečných problémů

Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblížíNa světě je pět skutečných velikánů, a tři z nich jsou hamburgeryMé filmy jsou o selhání. Jsou o individuích, která vidí šanci dostat se z problémů, ale vždy selžou, protože to byla jen iluzeS dětmi, s nimiž si rodiče nedělají starosti, často mívají starosti dějinyRozdíl mezi nezkroceným hřebcem a mezi trpělivým tažným koněm je jen rozdíl ve cviku, Cvik je jediný mravní rozdíl mezi dnešním člověkem a člověkem před deseti tisíci letyStarosti jsou nejlepší zábavou