Sex je hybná síla světa a psát o něm není nic neobvyklého


sex-hybná-sí-svě-a-psát-o-něm-není-nic-neobvyklého
jackie collinsovásexhybnsílasvětapstněmnenínicneobvykléhosex jeje hybnáhybná sílasíla světapsát oo němněm nenínení nicnic neobvykléhosex je hybnáje hybná sílahybná síla světasvěta a psáta psát opsát o němo něm neníněm není nicnení nic neobvykléhosex je hybná sílaje hybná síla světasíla světa a psátsvěta a psát oa psát o němpsát o něm nenío něm není nicněm není nic neobvykléhosex je hybná síla světahybná síla světa a psátsíla světa a psát osvěta a psát o něma psát o něm nenípsát o něm není nico něm není nic neobvyklého

Žena je hybná síla života. Muž pouhý spínačNení nic snadnějšího, než psát paměti ve věku, kdy už si člověk skoro nic nepamatujeNa celém světě není rozhodně nic, co by mohlo přiměti člověka, aby miloval svého bližního... Je-li a byla-li dosud láska na světě, tedy jen proto, že lidé věřili v nesmrtelnost... Kdyby v člověku vyhasla víra v nesmrtelnost, zmizí v něm nejen láska, nýbrž i všechna síla společenská. Nic nebude nemravného, všechno bude dovoleno. I lidojedstvíNení nic obtížnějšího než věřit pravdě, a není nic svůdnějšího než síla lži, čím větší lež, tím lépe. To je zákon života a je na vás, abyste našli správnou rovnováhu ve svém úsudku. (Půlnoční palác)SEX není záležitost křivek, nýbrž chemie. Muži vycítí sex-appeal, i když je zašitý v pytliV jednu chvíli je sex strašně podstatný, ženy to mají navíc spojené s dětmi, dítě se do určitého věku prostě musí vyrobit. Pak přijde čas, kdy sex není až tak podstatný. Nějak se to přelívá a rozhodně nás sex ovlivňuje. Hodně. Škoda, že neumíme být úsporní, nejen v sexu, ale i v emocích, v přemýšlení