Satanův největší úspěch je, když lidem namluví, že mají dost času, než zemřou, aby zvážili své věčné blaho


satanův-největší-úspěch-když-lidem-namluví-že-mají-dost-času-než-zemř-aby-zvážili-své-věčné-blaho
john owensatanůvnejvětíúspěchkdyžlidemnamluvížemajídostčasunežzemřouabyzvžilisvévěčnéblahosatanův největšínejvětší úspěchúspěch jekdyž lidemlidem namluvíže majímají dostdost časunež zemřouaby zvážilizvážili svésvé věčnévěčné blahosatanův největší úspěchnejvětší úspěch jekdyž lidem namluvíže mají dostmají dost časuaby zvážili svézvážili své věčnésvé věčné blahosatanův největší úspěch ježe mají dost časuaby zvážili své věčnézvážili své věčné blahoaby zvážili své věčné blaho

Meskimenův zákon: Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovuNikdy není dost času k řádnému provedení práce, ale vždy je dost času k jejím opravámMám ráda ty své knihy, které neměly úspěch a největší ohlasLidé kteří jsou přesvědčeni, že budou mít úspěch, úspěch mají, i když se opakovaně potýkají s protivenstvím. Jiní mohou od života dostat to nejlepší, a přesto pořád selhávají, protože v sobě vidí poraženéBůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objalaPodivné, že když člověk, který je dost vtipný, aby napsal satiru, je dost hloupý, aby jí uvěřil