Rozum nás klame častěji nežli příroda


rozum-nás-klame-častěji-nežli-příroda
luc de clapiers de vauvenarguesrozumnsklamečastějinežlipřírodarozum násnás klameklame častějičastěji nežlinežli přírodarozum nás klamenás klame častějiklame častěji nežličastěji nežli přírodarozum nás klame častějinás klame častěji nežliklame častěji nežli přírodarozum nás klame častěji nežlinás klame častěji nežli příroda

Lidé se častěji stávají dobrými cvičením, nežli od přírodyKdo nemiluje, klame jiné; kdo miluje, klame sebeRozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálenaRozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má máloPříroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalostiNejvětší pojišťovací podvod v dějinách lidstva - jako náhradu za fyzické nedostatky dala příroda člověku rozum