Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha


pravé-a-dokonalé-přátelství-znamená-spojit-mnoho-srdcí-a-těl-v-jedno-srdce-a-jediného-ducha
ze samu pýthagoráspravédokonalépřtelstvíznamenspojitmnohosrdcítěljednosrdcejedinéhoduchadokonalé přátelstvípřátelství znamenáznamená spojitspojit mnohomnoho srdcítěl vv jednojedno srdcejediného duchapravé a dokonaléa dokonalé přátelstvídokonalé přátelství znamenápřátelství znamená spojitznamená spojit mnohospojit mnoho srdcísrdcí a těla těl vtěl v jednov jedno srdcesrdce a jedinéhoa jediného duchapravé a dokonalé přátelstvía dokonalé přátelství znamenádokonalé přátelství znamená spojitpřátelství znamená spojit mnohoznamená spojit mnoho srdcímnoho srdcí a tělsrdcí a těl va těl v jednotěl v jedno srdcejedno srdce a jedinéhosrdce a jediného duchapravé a dokonalé přátelství znamenáa dokonalé přátelství znamená spojitdokonalé přátelství znamená spojit mnohopřátelství znamená spojit mnoho srdcíspojit mnoho srdcí a tělmnoho srdcí a těl vsrdcí a těl v jednoa těl v jedno srdcev jedno srdce a jedinéhojedno srdce a jediného ducha

S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešloPravé přátelství znamená odporovatHranice mezi slabošstvím ducha a dobrotou srdce je tak nezřetelná, že každý zaměňuje jedno za druhé podle toho, jak se mu to hodíJen srdce ví, co máš v srdci. Myslím, že to znamená, že když se zamiluješ, jsi v prdeli. Tak si to aspoň užívej. (Nažhavený)Mnichové, toto jest vznešená pravda o stezce vedoucí k odstranění utrpení: je to tato osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha