Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest


přátelství-zdvojnásobuje-radosti-a-na-polovinu-zmenšuje-bolest
francis baconpřtelstvízdvojnsobujeradostinapolovinuzmenujebolestpřátelství zdvojnásobujezdvojnásobuje radostina polovinupolovinu zmenšujezmenšuje bolestpřátelství zdvojnásobuje radostiradosti a naa na polovinuna polovinu zmenšujepolovinu zmenšuje bolestzdvojnásobuje radosti a naradosti a na polovinua na polovinu zmenšujena polovinu zmenšuje bolestpřátelství zdvojnásobuje radosti a nazdvojnásobuje radosti a na polovinuradosti a na polovinu zmenšujea na polovinu zmenšuje bolest

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvabChanún dal tedy Davidovým služebníkům oholit polovinu brady a uříznout polovinu roucha až k zadkům a tak je propustil.Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhéKdyž dokážeš snášet těžkosti, můžeš zažít radost větší, než je bolest. Dnem i nocí, hodinu po hodině jsou lidé zaplavováni vlnami bolesti a radosti. Jedna se vrší na druhou. Když začneš toužit jenom po radosti, odkloníš se od života. A pakse všechna radost vytratí (str. 853 - Učitel Musaši, Musaši)Je ze zázračných výsad umění, že strašné, byvši vyjádřeno umělecky, stává se krásou, a že bolest rytmovaná a kadencovaná naplňuje ducha klidnou radostí