Písmenka jsou mravenci v mraveništi lidské kultury


písmenka-jsou-mravenci-v-mraveništi-lidské-kultury
otto františek bablerpísmenkajsoumravencimravenitilidskékulturypísmenka jsoujsou mravencimravenci vv mraveništimraveništi lidskélidské kulturypísmenka jsou mravencijsou mravenci vmravenci v mraveništiv mraveništi lidskémraveništi lidské kulturypísmenka jsou mravenci vjsou mravenci v mraveništimravenci v mraveništi lidskév mraveništi lidské kulturypísmenka jsou mravenci v mraveništijsou mravenci v mraveništi lidskémravenci v mraveništi lidské kultury

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omylyKultury jsou organismy. A světové dějiny jsou jejich úplná biografieNejdrobnější a nejniternější nesnáze jsou nejdotěrnější, a jako vám oči nejvíc unaví a popsují drobná písmenka, tak vás nejvíc rozdráždí ty největší malichernosti. Déšť nepatrných trampot je horší pohromou než sebekatastrofálnější jedináMinisterstvo kultury České republiky je jediné ministerstvo kultury na světě, které brojí proti kultuře svého národaMuž a žena jsou dvě lidské bytosti, které jsou si dokonale rovné, jsou však též odlišné, jsou si nepodobné. Jistě! Ale odlišnost nedává právo provádět segregaciMravenci umírají i pod nevinným krokem proroka