Opatrnost my našeptávala, abych raději odjel, ale začal jsem být zvědavý. Spousta lidí umřela kvůli zvědavosti. No a co. (Ostří oceli - Koniáš)


opatrnost-my-našeptávala-abych-raději-odjel-ale-začal-jsem-být-zvědavý-spousta-lidí-umřela-kvůli-zvědavosti-no-a-co-ostří-oceli
miroslav Žambochopatrnostmynaeptvalaabychradějiodjelalezačaljsembýtzvědavýspoustalidíumřelakvůlizvědavostinocoostříocelikoniopatrnost mymy našeptávalaabych radějiraději odjelale začalzačal jsemjsem býtbýt zvědavýspousta lidílidí umřelaumřela kvůlikvůli zvědavosti(ostří oceliocelikoniáš)opatrnost my našeptávalaabych raději odjelale začal jsemzačal jsem býtjsem být zvědavýspousta lidí umřelalidí umřela kvůliumřela kvůli zvědavostino a co(ostří oceliale začal jsem býtzačal jsem být zvědavýspousta lidí umřela kvůlilidí umřela kvůli zvědavostiale začal jsem být zvědavýspousta lidí umřela kvůli zvědavosti

Musím říct, že se za kytaristu tak úplně nepovažuji, prostě jsem jen začal používat kytaru, abych mohl být v kapele a dostat se na pódum CBGB. Raději držím kytaru, než bicí, dá to méně práce a líbí se mi, jak kytara vypadá. Ale nejsem z těch kytaristů, co pořád vylepšují svou techniku, aby byli nejlepší. Mám svá vlastní pravidla, jsem značně neortodoxní hráčSpousta mých kamarádů už umřela, ale mně se tam ještě nechce. Mám na to fígl: začnu chystat knížku, a dokud není hotová, musí zubatá pěkně počkat, až to dodělám!Spousta lidí chce dělat filmy a fotky a to všechno, ale já jsem úplně šťastný za to, co dělámVíš, ty jsi přece jen trochu složitá.Už do minulého ročníku jsem šel s cílem závodit, bez zázemí jsem byl ale hodně opatrný. Opatrnost ale bude na místě pořád, protože stačí málo a je to hotové. Chci si trošku zazávodit, přes hranu ale nepojedu. Chtěl bych být lepší než loni. Ale i když budu v cíli stopadesátý, ale živý, tak budu strašně rád. I když jsem závodník, tak zdraví zůstává na prvním místě. (před Dakarem 2007)Všichni v kostele volají: Ježíši, vrať se! Jenže spousta lidí neví, že kdyby se Ježíš vrátil, tak by ho ti hrabiví a zlí lidé znovu kvůli pár penězům zabili…