Odpustit znamená vyhodit oknem těžce nabytou zkušenost


odpustit-znamená-vyhodit-oknem-těž-nabytou-zkušenost
arthur schopenhauerodpustitznamenvyhoditoknemtěžcenabytouzkuenostodpustit znamenáznamená vyhoditvyhodit oknemoknem těžcetěžce nabytounabytou zkušenostodpustit znamená vyhoditznamená vyhodit oknemvyhodit oknem těžceoknem těžce nabytoutěžce nabytou zkušenostodpustit znamená vyhodit oknemznamená vyhodit oknem těžcevyhodit oknem těžce nabytouoknem těžce nabytou zkušenostodpustit znamená vyhodit oknem těžceznamená vyhodit oknem těžce nabytouvyhodit oknem těžce nabytou zkušenost

Žena může odpustit muži žal, který jí způsobil, ale nemůže mu odpustit, že se pro ni netrápilStáří bohužel neznamená jen zkušenost. Znamená i sklerózuMyslím si, že moudrost je poučená zkušenost. Když se spálíte o rozpálená kamna, je to zkušenost. Ale když tuto zkušenost sdělíte svým dětem, už je to moudrostPsát znamená zakoušet cizí emocionální a názorovou zkušenost jako sobě vlastníVšechno pochopit, znamená všechno odpustitAni po letech nemůže mnoho Američanů evropským kritikům invaze do Iráku odpustit, že se postavili proti nim nebo - což je ještě horší - že měli pravdu. Mnozí Evropané zase nemohou Američanům odpustit, že podruhé zvolili prezidenta Bushe