Oba chápeme, že to není smrt, čeho se bojíme. Je to žití


oba-chápeme-že-to-není-smrt-čeho-se-bojíme-je-to-žití
laurell k. hamiltonobachpemežetonenísmrtčehosebojímežitíoba chápemenení smrtčeho sese bojímeže to neníčeho se bojímeje to žitíže to není smrt

Kdo ví, zda toto žití není mrtev být a smrt zda není žití?Smrt je součást života. Není čeho litovat, čeho se bát. - DraculaTo, čeho se nejvíc bojíme, se nám vždycky přihodíČeho se bojíme nejvíc, to často přivoláme. (Tajemný Thomas)Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu - cepenělost i smrtAbychom dosáhli dokonalosti, musíme dříve mnohé nechápat. Chápeme-li příliš brzy, chápeme snad i špatně