Obávám se  mužského šovinismu v sukních , protože žena má vskutku jinou strukturu než muž. Řeči o roli ženy, jež slýchávám, jsou totiž často inspirovány právě ideologií mužského šovinismu


obávám-se-mužského-šovinismu-v-sukních-protože-žena-má-vskutku-jinou-strukturu-než-muž-Řeči-o-roli-ženy-ž-slýchávám-jsou-totiž
papež františekobvmsemužskéhoovinismusukníchprotožeženamvskutkujinoustrukturunežmužŘečiroliženyježslýchvmjsoutotižčastoinspirovnyprvěideologiíobávám sesemužskéhomužského šovinismušovinismu vv sukníchsukníchprotožeprotože ženažena mámá vskutkuvskutku jinoujinou strukturustrukturu nežnež mužŘeči oo roliroli ženyjež slýchávámjsou totižtotiž častočasto inspiroványinspirovány právěprávě ideologiíideologií mužskéhomužského šovinismuobávám sese mužskéhomužského šovinismumužského šovinismu všovinismu v sukníchv sukníchprotože ženaprotože žena mážena má vskutkumá vskutku jinouvskutku jinou strukturujinou strukturu nežstrukturu než mužŘeči o rolio roli ženyjsou totiž častototiž často inspiroványčasto inspirovány právěinspirovány právě ideologiíprávě ideologií mužskéhoideologií mužského šovinismu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivuAntisemitismus, jakožto extrémní forma rasového šovinismu, je nejnebezpečnějším přežitkem kanibalismuVlastní záhada řeči spočívá v tom, že právě vystoupení z řeči ve skutečnosti nikdy zcela nemůže uskutečnit. Neboť každé myšlení o řeči je totiž řečí už zase vždy dostiženoTakovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustilyJakmile se žena dostane do úzkých, jejím prvním činem je svalit vinu na nejbližšího mužskéhoKaždá ženská musí mít nějakého mužského, protože nemůžeme jen tak obviňovat ze všeho špatného rovnou vládu