Nikdo není od Krista poslán zpět prázdný než ti, kteří k němu přicházejí plní sama sebe


nikdo-není-od-krista-poslán-zpět-prázdný-než-ti-kteří-k-němu-přicházejí-plní-sama-sebe
matthew henrynikdoneníodkristaposlnzpětprzdnýnežtikteříněmupřichzejíplnísamasebenikdo nenínení odod kristakrista poslánposlán zpětzpět prázdnýprázdný nežnež tikteří kk němuněmu přicházejípřicházejí plníplní samasama sebenikdo není odnení od kristaod krista poslánkrista poslán zpětposlán zpět prázdnýzpět prázdný nežprázdný než tikteří k němuk němu přicházejíněmu přicházejí plnípřicházejí plní samaplní sama sebenikdo není od kristanení od krista poslánod krista poslán zpětkrista poslán zpět prázdnýposlán zpět prázdný nežzpět prázdný než tikteří k němu přicházejík němu přicházejí plníněmu přicházejí plní samapřicházejí plní sama sebenikdo není od krista poslánnení od krista poslán zpětod krista poslán zpět prázdnýkrista poslán zpět prázdný nežposlán zpět prázdný než tikteří k němu přicházejí plník němu přicházejí plní samaněmu přicházejí plní sama sebe

Zkoumal jsem, jak si IS rekrutuje své následovníky. Jsou to mladí lidé, kteří přicházejí z chaotického světa, kde není žádná naděje. Někdo vám nabízí domov, pořádek, náklonnost. Mladí lidé si myslí: Tito lidé mi dají život, který nemohu najít zde. Samozřejmě, že to je iluze, ale když to zjistí, už není cesty zpětPřipustím-li, že při prudkosti velké vášně je možné milovat někoho víc než sebe sama, komu tím způsobím větší potěšení - těm kteří milují, nebo těm, kteří jsou milováni?Přestože všichni chodí do zaměstnání, nikdo nepracuje. Přestože nikdo nepracuje, plní se plán. Přestože se plní plán, nikde nic není. Přestože nikde nic není, všichni to mají doma. Přestože všichni mají všechno doma, jsou nespokojeníSnad kvůli tomuhle ho Misty milovala.  Milovala tě. Protože jsi v ní věřil o tolik víc, než si věřila sama.  Očekával od ní o tolik víc, než od sebe očekávala samaNikdo není beznadějněji zotročen, než ti, kteří falešně věří, že jsou svobodniMilovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska