Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství


nevzdáte-li-se-starých-způsobů-myšlení-váš-život-bude-plný-bolesti-násilí-zmatku-a-šílenství
eckhart tollenevzdtelisestarýchzpůsobůmylenívživotbudeplnýbolestinsilízmatkuílenstvíse starýchstarých způsobůzpůsobů myšleníváš životživot budebude plnýplný bolestise starých způsobůstarých způsobů myšleníváš život budeživot bude plnýbude plný bolestizmatku a šílenstvíse starých způsobů myšleníváš život bude plnýživot bude plný bolestiváš život bude plný bolesti

Válka vede k trestné činnosti, k upuštění od obvyklých norem, k neuvěřitelné brutalitě a sadismu. Ale je to vždy kolektivní násilí, šílenství skupiny jako celku, nikoli šílenství jednoho člověka, jako Anders Breivik v Norsku. Vždycky existuje systém v zabíjení, administrativní organizace smrtiKaždá myšlenka, kterou myslíme a každé slovo, které vyslovíme, vytváří naši budoucnost. Změníte-li své myšlení, změníte svůj život. Občas si řekněte: Jako papež nebyl s to vykonávat bezpečnou kontrolu nad Římem, zanechal církevní stát v anarchii a jeho smrt dala signál k propuknutí bezpříkladného násilí a zmatků. -- o Inocenci VIIIZa starých řeků bylo myšlení výsadou. Pak bylo štěstím. Později nemocí. Dnes je zločinemSvět je dnes vesnice, která funguje jako New York City kolem roku 1850, plný násilí a mafie