Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen


nemo-enim-fere-saltat-sobrius-nisi-forte-insanitnikdo-neskáče-za-střízliva-pokud-není-blázen
marcus tullius ciceronemoenimferesaltatsobriusnisiforteinsanitnikdoneskčezastřízlivapokudneníblzennemo enimenim ferefere saltatsaltat sobriusnisi forteneskáče zaza střízlivapokud nenínení blázennemo enim fereenim fere saltatfere saltat sobriusneskáče za střízlivapokud není blázennemo enim fere saltatenim fere saltat sobriusnemo enim fere saltat sobrius

Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe. (Nemo autem regere potest, nisi qui et regi.)Vždyť přece: Kdo neskáče, neskáče! Nic vícPokud je láska střízlivá a praktická, není to láska, ale účelový vztah. Láska musí člověka spálit na prach, obrátit mu život naruby. Pak je to opravdová láskaPokud by dnes člověk následoval učení Starého zákona, byl by zločinec. Pokud by striktně následoval učení Nového, byl by blázenŽádný blázen nebyl tak šílený jako blázen s vysokým IQ