Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou


nejvíc-se-zesměšňují-staří-lidé-kteří-bývali-roztomilí-když-zapomínají-že-už-nejsou
françois de la rochefoucauldnejvícsezesměňujístařílidékteříbývaliroztomilíkdyžzapomínajíženejsounejvíc sese zesměšňujízesměšňují stařístaří lidékteří bývalibývali roztomilíkdyž zapomínajíuž nejsounejvíc se zesměšňujíse zesměšňují stařízesměšňují staří lidékteří bývali roztomilíže už nejsounejvíc se zesměšňují staříse zesměšňují staří lidénejvíc se zesměšňují staří lidé

Kázání často člověku prospívá nejvíc, když ho nejvíc rozzlobí. Takoví lidé, kteří odcházejí uličkou a říkají,  toho člověka už nebudu nikdy poslouchat,  mají velmi často ve své hrudi jitřící šípLidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují novéStarci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věkuNejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze životaLidé, kteří šikanují a nenávidí, kteří jsou necitelní a útoční, nejsou šťastní lidé. Dělají to jen proto, že jsou nešťastní