Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných


nejsnažší-vytvořit-tvrdý-řežim-z-měkkých-poddaných
stanisław jerzy lecnejsnažívytvořittvrdýřežimměkkýchpoddanýchnejsnažší jeje vytvořitvytvořit tvrdýtvrdý řežimřežim zz měkkýchměkkých poddanýchnejsnažší je vytvořitje vytvořit tvrdývytvořit tvrdý řežimtvrdý řežim zřežim z měkkýchz měkkých poddanýchnejsnažší je vytvořit tvrdýje vytvořit tvrdý řežimvytvořit tvrdý řežim ztvrdý řežim z měkkýchřežim z měkkých poddanýchnejsnažší je vytvořit tvrdý řežimje vytvořit tvrdý řežim zvytvořit tvrdý řežim z měkkýchtvrdý řežim z měkkých poddaných

Běda mi! Pracuji na reformě svých poddaných a zatím nedovedu zreformovat ani sebeVládá nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli schopni nebo neměli důvod ti uškodit… vrchnosti ke svému bujnému životu a udržení svých, často koupených výhod nesnaží se rozmnožit své příjmy zaváděním průmyslu, ale sužováním a znepokojváním poddaných.(z cestovního deníku Josefa II., 1771)Můj otec je tvrdý muž. On má velké potíže ukazovat náklonnostMám tvrdý život. Spoustu dětí a jen jeden telefonJe jemných mravů, měkce mluví, a tvrdý jako ocel. -- o Fredu Kargerovi