Nedělám to pro peníze, protože pak by mě to nebavilo


nedělám-to-pro-peníze-protože-pak-by-mě-to-nebavilo
tomáš ortelnedělmtopropenízeprotožepakbynebavilopro penízeprotože pakpak byby měnedělám to proprotože pak bypak by měmě to nebavilonedělám to pro penízeprotože pak by měby mě to nebavilopak by mě to nebavilo

Já to nedělám pro sebe, ale pro penízeNení dobré zasvětit muže do módy, protože jim pak chybí peníze pro ženyK spisovatelskému řemeslu se člověk dostává jako k prostituci. Napřed to dělá pro své potěšení, pak pro potěšení druhých a nakonec pro penízeOstatně, já až moc žvaním. A pro samé žvanění nic nedělám. [Zločin a trest]Existuje-li nějaký postup pro zavedení sociální jednoty, pak je přirozeným řešením tohoto problému despotismus, protože je jedinou známou technikou pro tento účelBavilo by někoho blbnout, kdyby blbnutí bylo povinné? Nebo nebavilo?