Nechť se shodují slova se skutky


nechť-se-shodují-slova-se-skutky
senecanechťseshodujíslovaskutkynechť sese shodujíshodují slovaslova sese skutkynechť se shodujíse shodují slovashodují slova seslova se skutkynechť se shodují slovase shodují slova seshodují slova se skutkynechť se shodují slova sese shodují slova se skutky

Mluvme, jak smýšlíme, a mysleme si co říkáme: ať se slova shodují s životemMexičané, lidé mé krve a mého rodu jsou předurčeni Prozřetelností k tomu, aby přinášeli národům štěstí, nebo aby se stali mučedníky. Nechť je má krev poslední prolitou krví a nechť se má nešťastná adoptivní vlast jednou probudí k novému životu.  (slova před popravou)Skutky? Skutky? Člověk že by se měl dostat do nebe skrze skutky? To bych spíš očekával, že vyleze na měsíc po laně s písku!Tam, kde nám chybějí slova, pomohou skutky