Neříkal jsem, že vstoupit do světa pohádek je vždycky zlé. Řekl jsem jen, že je to vždy nebezpečné


neříkal-jsem-že-vstoupit-do-svě-pohádek-vždycky-zlé-Řekl-jsem-jen-že-to-vždy-nebezpečné
gilbert keith chestertonneříkaljsemževstoupitdosvětapohdekvždyckyzléŘekljsemjentovždynebezpečnéneříkal jsemže vstoupitvstoupit dodo světasvěta pohádekpohádek jeje vždyckyvždycky zléŘekl jsemjsem jenvždy nebezpečnéže vstoupit dovstoupit do světado světa pohádeksvěta pohádek jepohádek je vždyckyje vždycky zléŘekl jsem jenje to vždyže vstoupit do světavstoupit do světa pohádekdo světa pohádek jesvěta pohádek je vždyckypohádek je vždycky zléže je to vždyje to vždy nebezpečnéže vstoupit do světa pohádekvstoupit do světa pohádek jedo světa pohádek je vždyckysvěta pohádek je vždycky zléže je to vždy nebezpečné

Za války bylo všechno velmi, velmi zlé. Byla jsem ještě dívka, když jsem se dostala do svého prvního koncentračního tábora. Pak jsem jich vystřídala ještě několik. Mnoho lidí kolem mě zemřelo, ale já jsem si v duchu stále říkala, že budu tančit a jen tančit a určitě se tak zachráním. Měla jsem tuto myšlenku zarytou v mozku i pod kůží. Jen díky tomu jsem přežilaNebudu smutná ženská, která se někde s někým schází a nadává na režim, na tu nespravedlnost. To jsem si zakázala. Řekla jsem si, že není tak zle, že vždycky najdu zajímavé lidi. A také jsem je našla – v zahradnictví pod Petřínem, stejně jako později na stavbě sídliště na PoštovceNeříkal jsem vám, že jsem to Requiem psal pro sebe?Vy a já jsme spolu nebezpečně přežili 5 prezidentů. Upřímně řečeno, byl jsem vždy politikům odporující arcibiskup