Nakonec, dříve nebo později, bude muset česká společnost své vylhané a překroucené dějiny opustit, přestat neustále dokazovat světu i sama sobě, že Češi nejsou méněcenní a že se mu dokáží vyrovnat


nakonec-dříve-nebo-později-bude-muset-česká-společnost-své-vylhané-a-překroucené-dějiny-opustit-přestat-neustá-dokazovat-svě-i-sama
tomáš krystlíknakonecdřívenebopozdějibudemusetčeskspolečnostsvévylhanépřekroucenédějinyopustitpřestatneustledokazovatsvětusamasoběžeČeinejsouméněcennísemudokžívyrovnatdříve nebonebo pozdějibude musetmuset českáčeská společnostspolečnost svésvé vylhanépřekroucené dějinydějiny opustitpřestat neustáleneustále dokazovatdokazovat světusvětu ii samasama soběže ČešiČeši nejsounejsou méněcenníže sese mumu dokážídokáží vyrovnatdříve nebo pozdějibude muset českámuset česká společnostčeská společnost svéspolečnost své vylhanévylhané a překroucenéa překroucené dějinypřekroucené dějiny opustitpřestat neustále dokazovatneustále dokazovat světudokazovat světu isvětu i samai sama soběže Češi nejsouČeši nejsou méněcenníméněcenní a žea že seže se muse mu dokážímu dokáží vyrovnat

Kdo řekne pravdu, bude dříve nebo později určitě přistiženJe zřejmé, že existuje naléhavá potřeba bránit také fyzicky křesťany na severu Iráku a zajistit pro ně humanitární pomoc, protože děti i staří umírají z nedostatku vody a potravin. Je zapotřebí zasáhnout dříve než bude pozdě. Desítky a desítky tisíc uprchlíků z Ninivské planiny si žádají humanitární intervenci. Utekli jen s tím, co měli na sobě. Potřebují tedy pomoc. Snad je v této chvíli nutná i vojenská akce, ale mám za to, že je třeba zejména přestat dodávat zbraně a peníze fundamentalistům. Země, které je mlčky podporují, musí být odhaleny a přestat s touto podporou, která nakonec neprospívá ani křesťanům, ani muslimůmOdkládat bez nutnosti své povinnosti znamená stávat se svým vlastním dlužníkem a podlehnout dříve nebo později mravnímu bankrotuŽena, která není hloupá, potká dříve nebo později lidskou trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která není hloupá, potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něho trosku. Podaří se jí to vždyckyNikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby nám řekl, co se stane v budoucnu. Podnikatelé, kteří nejsou ochotni přestát občasnou bouři, by raději neměli opustit domácí hřištěJeho píli je třeba odříznout u kořene. Gregus nesmí dolů do civilizace. Bude v lese se mnou. Noviny hned spálím, takže až bude chtít Gregus číst dál, bude si muset psát texty sám. Bude je muset vyřezávat do kůry nebo používat krev. To ho chuť ke čtení přejde