Na scéně v MET všechno svádí k obrovskému gestu. Avšak i nejmenší váš pohyb je vidět. Je to neuvěřitelné, ale všechno je vidět


na-scéně-v-met-všechno-svádí-k-obrovskému-gestu-avšak-i-nejmenší-váš-pohyb-vidět-je-to-neuvěřitelné-ale-všechno-vidět
anthony minghellanascéněmetvechnosvdíobrovskémugestuavaknejmenívpohybviděttoneuvěřitelnéalevidětna scéněscéně vv metmet všechnovšechno svádísvádí kk obrovskémuobrovskému gestuavšak ii nejmenšínejmenší vášváš pohybpohyb jeje vidětale všechnovšechno jeje vidětna scéně vscéně v metv met všechnomet všechno svádívšechno svádí ksvádí k obrovskémuk obrovskému gestuavšak i nejmenšíi nejmenší vášnejmenší váš pohybváš pohyb jepohyb je vidětje to neuvěřitelnéale všechno jevšechno je vidětna scéně v metscéně v met všechnov met všechno svádímet všechno svádí kvšechno svádí k obrovskémusvádí k obrovskému gestuavšak i nejmenší váši nejmenší váš pohybnejmenší váš pohyb jeváš pohyb je vidětale všechno je vidětna scéně v met všechnoscéně v met všechno svádív met všechno svádí kmet všechno svádí k obrovskémuvšechno svádí k obrovskému gestuavšak i nejmenší váš pohybi nejmenší váš pohyb jenejmenší váš pohyb je vidět

Peter říkával: Ve tmě je většinou všechno vidět spíš líp. Zůstat v ní ale příliš dlouho znamená ztížit si návrat do světa ve světle na povrchu zemském. V určitou chvíli je třeba přestat. (1Q84)Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechnoŽurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relationsTak velká je váha ctnosti, že položíme-li na druhou misku vah všechno ostatní, nebude to ani vidětVe chvíli, kdy člověk přijde o všechny možnosti, začne i v té nejmenší skulince vidět velkolepou svobodu