My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat


my-všichni-v-každodenním-shonu-píšeme-dějiny-píšeme-jak-umíme-jednou-někdo-upraví-a-dá-přepsat
gabriel laubmyvichnikaždodennímshonupíemedějinypíemejakumímejednouněkdoupravídpřepsatmy všichnivšichni vv každodennímkaždodenním shonushonu píšemepíšeme dějinyjak umímejednou jeje někdoněkdo upravídá přepsatmy všichni vvšichni v každodennímv každodenním shonukaždodenním shonu píšemeshonu píšeme dějinyjednou je někdoje někdo upravíupraví a dáa dá přepsatmy všichni v každodennímvšichni v každodenním shonuv každodenním shonu píšemekaždodenním shonu píšeme dějinyjednou je někdo upravíněkdo upraví a dáupraví a dá přepsatmy všichni v každodenním shonuvšichni v každodenním shonu píšemev každodenním shonu píšeme dějinyje někdo upraví a dáněkdo upraví a dá přepsat

Nemůžeme žít to, co píšeme. (Dobrý proti severáku)Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a posledníS láskou je to jako s kalamářem - po letech inkoust vyschne, ať píšeme, nebo neBásníci se hodně starají o zpochybňování skutečnosti. Svět se jednou provždy zdiskreditoval, a tím, že píšeme, na to upozorňujeme. Myslím si, že má cenu vykročit opačným směrem, vlastně proti básníkům. Obnovovat skutečnost, znovu v ní hledat nějaký smysl, štěstí. To, že navzdory veškeré blbosti a lžím je stále mnoho věcí dobrých a platných