Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci


management-dělat-vě-správně-leadership-dělat-správné-vě
peter druckermanagementdělatvěcisprvněleadershipsprvnémanagement jeje dělatdělat věcivěci správněleadership jeje dělatdělat správnésprávné věcimanagement je dělatje dělat věcidělat věci správněleadership je dělatje dělat správnédělat správné věcimanagement je dělat věcije dělat věci správněleadership je dělat správnéje dělat správné věcimanagement je dělat věci správněleadership je dělat správné věci

V zakřiveném prostoru nejde dělat přímky a stejně tak nelze dělat správné věci ve společnosti, která správná není. (Mandaríni)V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskouTi, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci lehceMyslím si, že by lidé měli dělat věci proto, že jsou správné, ne proto, že to bohové říkají. Příště by třeba mohli říkat něco jiného. (Malí bohové)Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správněPovinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dělá schopnost dělat je skvěle