Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám


manažeři-nedělejte-nic-co-může-pracovník-udělat-sám
reinhard k. sprengermanažeřinedělejteniccomůžepracovníkudělatsmnedělejte nicco můžemůže pracovníkpracovník udělatudělat sámco může pracovníkmůže pracovník udělatpracovník udělat sámco může pracovník udělatmůže pracovník udělat sámco může pracovník udělat sám

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může nemá smyslTvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné