Měl praxi teoretika


měl-praxi-teoretika
otakar matušekmělpraxiteoretikaměl praxipraxi teoretikaměl praxi teoretika

Romulus měl Rema, Kastor měl Pollusse, Poncius měl Piláta, Petr měl Pavla, Kosma měl Damiána, Amis měl Amila, Don Quichote měl Sancha Panzu, Bouvard měl Pécucheta, pop Číra měl popa Spíru, Pat měl Patachona, Werich měl Voskovce - ty si chceš stačit sám?Pesimista: optimista s životní praxíPesimista je optimista s životní praxíKompromis je zející rozdíl mezi zásadou a praxíJe třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučilTeorie by neměla zapomínat, že je jen zobecněnou praxí