Mé dlouhé noční procházky. Někdy stojím na jednom místě celé hodiny téměř bez pohnutí. (Jednou se mi v dlani zastavil vítr.)


mé-dlouhé-noční-procházky-někdy-stojím-na-jednom-místě-celé-hodiny-téměř-bez-pohnutí-jednou-se-mi-v-dlani-zastavil-vítr
richard brautigandlouhénočníprochzkyněkdystojímnajednommístěceléhodinytéměřbezpohnutíjednousemidlanizastavilvítrmé dlouhédlouhé nočnínoční procházkyněkdy stojímstojím nana jednomjednom místěmístě celécelé hodinyhodiny téměřtéměř bezbez pohnutí(jednou sese mimi vv dlanidlani zastavilmé dlouhé nočnídlouhé noční procházkyněkdy stojím nastojím na jednomna jednom místějednom místě celémístě celé hodinycelé hodiny téměřhodiny téměř beztéměř bez pohnutí(jednou se mise mi vmi v dlaniv dlani zastavilmé dlouhé noční procházkyněkdy stojím na jednomstojím na jednom místěna jednom místě celéjednom místě celé hodinymístě celé hodiny téměřcelé hodiny téměř bezhodiny téměř bez pohnutí(jednou se mi vse mi v dlanimi v dlani zastavilněkdy stojím na jednom místěstojím na jednom místě celéna jednom místě celé hodinyjednom místě celé hodiny téměřmístě celé hodiny téměř bezcelé hodiny téměř bez pohnutí(jednou se mi v dlanise mi v dlani zastavil

Každá totalita je hnusná, ale ta kubánská je ve svém pokrytectví možná ještě hnusnější. Turisté se koupou v moři, pijí mojito a obdivují se noční Havaně, zatímco manželka těžce nemocného politického vězně má právo na dvě hodiny návštěv jednou za tři měsíceSmutným hodiny se dlouhé zdajíSmutným hodiny se zdají dlouhéVelmi rád se poslouchám. Někdy vedu sám sebou dokonce dlouhé konversace, a jsem natolik inteligentní, že někdy nerozumím ani vlastnímu slovuZdi v cele jsou špinavé a zašlé, oprýskané, pokryté skvrnami a plísní. Díval jsem se na ně celé hodiny, celé dny a noci. Když se na ně hledí dlouho, oživnou, mění se v postavy, mračna, krajiny, skály a vodopády, zápasící obry, plující nestvůry, tančící skřítkyNěkdy skládáme hlavu do dlaní. Pěkné břemeno