Máte-li v sobě prostou krásu a nic jiného, máte asi to nejlepší, co Bůh stvořil


máte-li-v-sobě-prostou-krásu-a-nic-jiného-máte-asi-to-nejlepší-co-bůh-stvoř
joseph rudyard kiplingmtelisoběprostoukrsunicjinéhomteasitonejlepícobůhstvořilv soběsobě prostouprostou krásunic jinéhomáte asico bůhbůh stvořilv sobě prostousobě prostou krásukrásu a nica nic jinéhoasi to nejlepšíco bůh stvořilv sobě prostou krásuprostou krásu a nickrásu a nic jinéhomáte asi to nejlepšísobě prostou krásu a nicprostou krásu a nic jiného

Ak máte v sebe prostú krásu a nič viac, máte asi to najlepšie, čo Boh stvorilMyslím, že když máte platformu, je třeba ji využít. Jinak je to ztráta času a prostoru. Pokud máte možnost oslovit mnoho lidí, měli byste jim říct svůj názor. Samozřejmě jenom tehdy, když máte pocit, že za to stojí a že může změnit svět k lepšímu…  Čím se asi zabýval Bůh, než stvořil nebe a zemi?  A Augustin odpověděl:  Stvořil peklo, aby tam mohl poslat lidi, kteří kladou takové otázky. …ŽIDOVKA Z TOLEDAS tancováním máte pro dnešní večer utrum, parádnice. Kde máte auto? - Někde tam. (Začátek sezóny)