Kvůli tomuhle čteme: protože skoro každá (aspoň trochu dobrá) kniha se nějak dotýká našeho skutečného života, protože téměř pokaždé narazíme na něco, co jsme prožili nebo prožíváme. (Báječný rok)


kvůli-tomuhle-čteme-protože-skoro-každá-aspoň-trochu-dobrá-kniha-se-nějak-dotýká-našeho-skutečného-života-protože-téměř-pokaždé
michal vieweghkvůlitomuhlečtemeprotožeskorokaždaspoňtrochudobrknihasenějakdotýknaehoskutečnéhoživotatéměřpokaždénarazímenaněcocojsmeprožilineboprožívmebječnýrokkvůli tomuhletomuhle čtemeprotože skoroskoro každákaždá (aspoň(aspoň trochutrochu dobrá)dobrá) knihakniha sese nějaknějak dotýkádotýká našehonašeho skutečnéhoskutečného životaprotože téměřtéměř pokaždépokaždé narazímenarazíme nana něcoco jsmejsme prožiliprožili nebonebo prožíváme(báječný rok)kvůli tomuhle čtemeprotože skoro každáskoro každá (aspoňkaždá (aspoň trochu(aspoň trochu dobrá)trochu dobrá) knihadobrá) kniha sekniha se nějakse nějak dotýkánějak dotýká našehodotýká našeho skutečnéhonašeho skutečného životaprotože téměř pokaždétéměř pokaždé narazímepokaždé narazíme nanarazíme na něcoco jsme prožilijsme prožili neboprožili nebo prožíváme

Ivan Hlinka na OH v Naganu 1998 o penaltovém rozstřelu s Kanadou: Měli jsme jen trochu problém s tím, že jestli Jarda Jágr pojede pátej nebo pojede pátej Vláďa Růžička, ale nakonec převážil takový řekl bych respekt, protože když Vláďa Růžička řek, že chce ject pátej, tak Džegr řek, že pojede čtvrtej. Jinak trochu překvapenej, když jsme ho demokraticky zvolili, byl Patýs, že na to pude, protože už v tom závěru nehrál, ale věřil jsem, že technikou něco dáPřipadá mi fascinující, jak se ryzí fikce (román) na plátně pokaždé zhmotní: najednou jsou tu skuteční lidé, skutečné byty... (Báječný rok)Čteme, abychom se ujistili, že nejsme sami. Čteme, protože sami jsme. Čteme, a nejsme sami. Nejsme samiKaždá kniha je dobrodružství. K tomu fantazie, nebo si přečíst něco jiného. To mě tlačilo do psaníNení to zvláštní, o kolik knížky ztloustnou, když je člověk čte víckrát? Jako by pokaždé zůstalo něco přilepené mezi stránkami. Pocity, myšlenky, zvuky, vůně... A když pak po mnoha letech v té knize zas listuješ, objevíš v ni sebe samu, o něco mladší, tak nějak jinou, jako by tě ta kniha zachovala jako vylisovaný květ, cizí a důvěrně známou zároveň. (Inkoustová krev)Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká