Kníže je prvním služebníkem svého státu


kníže-prvním-služebníkem-svého-stá
fridrich ii. velikýknížeprvnímslužebníkemsvéhosttukníže jeje prvnímprvním služebníkemslužebníkem svéhosvého státukníže je prvnímje prvním služebníkemprvním služebníkem svéhoslužebníkem svého státukníže je prvním služebníkemje prvním služebníkem svéhoprvním služebníkem svého státukníže je prvním služebníkem svéhoje prvním služebníkem svého státu

Positive Rift (Alza, Mironet, 4999 Kč s DPH) - Brýle virtuální reality, měnící a doplňující svět podle jednoho ze dvou základních nastavení (režimy duha nebo hněď), přičemž v tom prvním je prezidentem Kníže a Kalousek a pikolo neexistují, v tom druhém jsou všichni bílí a naše země je ostrovní království, obklopené oceánem tak širokým, že ho nic jiného nepřepluje