Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit


když-něco-opravdu-chceš-celý-vesmír-se-spojí-abys-to-mohl-uskutečnit
paulo coelhokdyžněcoopravduchcecelývesmírsespojíabystomohluskutečnitkdyž něconěco opravduopravdu chcešcelý vesmírvesmír sese spojímohl uskutečnitkdyž něco opravduněco opravdu chcešcelý vesmír sevesmír se spojíabys to mohlkdyž něco opravdu chcešcelý vesmír se spojíabys to mohl uskutečnit

Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš stát!Bůh nepřikazuje nemožné věci. Když však dává přikázání, připomíná, abys dělal, co můžeš, a prosil o to, co nemůžeš. A pak ti pomůže, abys mohlZa vším, co je na světě neobyčejné, vězí něco tragického. Vesmír musí mít porodní bolesti, aby mohl vykvést nejnepatrnější kvítekŠťastný, opravdu šťastný je ten kdo může říct, že vlastní dnešní den kdo s čistým svědomím vždy může prohlásit. Zítřku, dělej co, co chceš já dnes jsem mohl žítChceš-li oklamat soudce, předstírej zájem, chceš-li obalamutit celý soudní tribunál, předstírej nuduAbys věděla, tak já čekám už roky, abys mi nechala něco na památku, jenže ty chodíš jen na záchody, co splachujou