Kam kráčíme, záleží na tom, co víme. Co víme, záleží na tom, kam kráčíme. (Chirurg)


kam-kráčíme-záží-na-tom-co-víme-co-víme-záží-na-tom-kam-kráčíme-chirurg
tess gerritsenkamkrčímezležínatomcovímecovímekamkrčímechirurgkam kráčímezáleží nana tomco vímeco vímezáleží nana tomkam kráčímezáleží na tomzáleží na tom

Nezáleží mi na tom, jestli zvítězím, ale záleží mi na tom, abych byl sobě věrným. Nezáleží na tom, jestli se potkám se zdarem, ale záleží mi na tom, abych žil podle světla, které vidímVždycky záleží na tom, komu na čem záležíNezáleží na tom, zda je kočka černá, či bílá. Záleží na tom, jak umí chytat myšiV dobré polovině všech případů vůbec nezáleží na tom s kým, ale v té druhé na tom záleží víc než na čem jinémZáleží na tom, co jsi, ne na tom, co máš