Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu


každému-jak-se-zrodí-dá-do-vínku-příroda-vadu
sextus propertiuskaždémujaksezrodíddovínkupřírodavadujak sese zrodídá dodo vínkuvínku přírodapříroda vadujak se zrodídá do vínkudo vínku přírodavínku příroda vadudá do vínku přírodado vínku příroda vadudá do vínku příroda vadu

Nějakou chybu přec dala příroda každému tvoruNevědomí je příroda a příroda nikdy nelžePříroda chtěla vědět, jak vypadá, a stvořila GoethaSvislost jedle. Jak krásně myslí nerozumná Příroda!Bohatství, které nám poskytuje příroda, je vysoce nadřazeno našemu zaprášenému světu a celá příroda je proniknuta pocitem rovnosti.  (Polštář z trávy)