Jestli máš zemřít, zemři aspoň statečně. Tvé nepřátele to nasere. (Kavárna šílenců)


jestli-máš-zemřít-zemři-aspoň-statečně-tvé-nepřátele-to-nasere-kavárna-šílenců
laurell k. hamiltonjestlimzemřítzemřiaspoňstatečnětvénepřteletonaserekavrnaílencůjestli mášmáš zemřítzemři aspoňaspoň statečnětvé nepřátele(kavárna šílenců)jestli máš zemřítzemři aspoň statečněnepřátele to naseretvé nepřátele to nasere

Je rozdíl, jestli někoho opravdu miluješ, nebo jestli miluješ jen představu, kterou o něm máš. (Zmizelá)Myslíš, že to bude fungovat?   Tak mohlo by. Jestli to vyjde, bude to fajn. A když ne…   Jestli ne, tak bude moje smrt aspoň docela slušná podívaná.   To je správnej přístupTy jsi … si vážně neskutečná, Roxy. - Nejsem si jistá, jestli je to dobře, nebo jestli máš chuť utéct opačným směrem. – Jo je… jo, je to dobře. (– Reece a Roxy, Vzdej se mi.)Jestli tě štvou politický kecy, dej si kořalky aspoň půl deciJen srdce ví, co máš v srdci. Myslím, že to znamená, že když se zamiluješ, jsi v prdeli. Tak si to aspoň užívej. (Nažhavený)