Jestli chceš být slavný, musíš něco dělat tak blbě, že tak blbě to na světě nikdo neudělá! Ne tak pěkně, krásně vypiplaný, to nikoho nezajímá


jestli-chceš-být-slavný-musíš-něco-dělat-tak-blbě-že-tak-blbě-to-na-světě-nikdo-neudělá-ne-tak-pěkně-krásně-vypiplaný-to-nikoho
miroslav tichýjestlichcebýtslavnýmusíněcodělattakblběžeblbětonasvětěnikdoneudělnepěkněkrsněvypiplanýnikohonezajímjestli chcešchceš býtbýt slavnýmusíš něconěco dělatdělat taktak blběže taktak blběna světěsvětě nikdonikdo neuděláne taktak pěkněkrásně vypiplanýnikoho nezajímájestli chceš býtchceš být slavnýmusíš něco dělatněco dělat takdělat tak blběže tak blběblbě to nana světě nikdosvětě nikdo neuděláne tak pěknějestli chceš být slavnýmusíš něco dělat takněco dělat tak blbětak blbě to nablbě to na světěna světě nikdo neudělámusíš něco dělat tak blběže tak blbě to natak blbě to na světěblbě to na světě nikdo

Když chcete být slavní, musíte něco dělat tak blbě, že tak blbě to nikdo ve světě neuděláSvět se točí kolem hříchů. Nemůžeš být tak nafoukaný, tak nelidský, že chceš být čistý, duši pěkně zabalenou do igelitového pytlíku. -str.70Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!Někdy něco uděláš a je to blbě. Někdy je blbě to, že to neudělášChceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářemNikdo na celým světě není takovej, jak o sobě tvrdí, když zaleze domů a zamkne za sebou dveře. Nikdo. A jeden o druhým si může myslet, co chce, ale neví nic... Můžeš znát nanejvýš tak sebe. A i potom, když uvidíš svý pravý já, tak se musíš odvrátit a koukat jinam. (Dvanáctá oběť) /Charlotta99/