Jeho slova připomínají nezodpovědnost elektrického vařiče, který si sám přepálí přívodovou šňůru


jeho-slova-připomínají-nezodpovědnost-elektrického-vařiče-který-sám-přepálí-přívodovou-šňůru
valeriu butulescujehoslovapřipomínajínezodpovědnostelektrickéhovařičekterýsmpřeplípřívodovouňůrujeho slovaslova připomínajípřipomínají nezodpovědnostnezodpovědnost elektrickéhoelektrického vařičekterý sisi sámsám přepálípřepálí přívodovoupřívodovou šňůrujeho slova připomínajíslova připomínají nezodpovědnostpřipomínají nezodpovědnost elektrickéhonezodpovědnost elektrického vařičekterý si sámsi sám přepálísám přepálí přívodovoupřepálí přívodovou šňůrujeho slova připomínají nezodpovědnostslova připomínají nezodpovědnost elektrickéhopřipomínají nezodpovědnost elektrického vařičekterý si sám přepálísi sám přepálí přívodovousám přepálí přívodovou šňůrujeho slova připomínají nezodpovědnost elektrickéhoslova připomínají nezodpovědnost elektrického vařičekterý si sám přepálí přívodovousi sám přepálí přívodovou šňůru

Člověk, který sám sebe odsoudí k boji s KGB, nemůže ručit za osudy svých dětí, z nichž činí rukojmí... Matka v jednom lágru, otec v druhém. Co by si dítě v takové situaci počalo? To by byla naprostá nezodpovědnost!Moderní manžel je muž, který už jako hoch dělal vždy to, co chtěli jeho rodiče; který později udělal to, co chtěla manželka; který dnes dělá to, co chtějí jeho děti a který patrně nikdy nebude moci dělat to, co by sám chtělChceme budovat novou společenskou morálku a jedním dechem jako umělci lžeme. Lžeme, pěstujeme pokrytectví, nezodpovědnost a zbabělost. Lež v umění by se měla postavit pod zákon. A nezodpovědnost. Za čin i slovo. Každý musí za svým činem stát. Pod každým slovem se musíme podepsat.(v roce 1963 v časopise Film & doba po uvedení svého celovečerního debutu O něčem jiném)Nežehrám na svůj osud a jeho občasnou nepřízeň, neboť jsem částečně jeho tvůrcem. Jen skřípu zuby nad těmi, co mi ho s pocitem hrdinské spravedlivosti připomínají, aby zapomněli na své vlastní hříchyŽádný prorok –zakladatel nebyl sám; jinak bychom o něm nevěděli. Vždy ho doprovázela, poslouchala a uctívala skupina učedníků, předávala jeho slova dál a po jeho smrti je třídila, shrnovala a dogmatizovala jako články víry…Náš obyčej je ale starší. Žilami Starků proudí krev Prvních lidí a držíme se víry, že člověk, který vynese rozsudek smrti, by sám měl tít mečem. Když vezmeš jinému člověku život, jsi povinován pohlédnout mu do očí a vyslechnout si jeho poslední slova. A pokud nejsi schopen udělat to, pak si ten člověk možná ani nezasluhuje zemřít