Jednou večer jsem si posadil krásu na klín. - A zdála se mi hořká


jednou-večer-jsem-posadil-krásu-na-klín-a-zdá-se-mi-hořká
jean-nicolas arthur rimbaudjednouvečerjsemposadilkrsunaklínzdlasemihořkjednou večervečer jsemjsem sisi posadilposadil krásukrásu nana klínzdála sese mimi hořkájednou večer jsemvečer jsem sijsem si posadilsi posadil krásuposadil krásu nakrásu na klína zdálaa zdála sezdála se mise mi hořkájednou večer jsem sivečer jsem si posadiljsem si posadil krásusi posadil krásu naposadil krásu na klína zdála sea zdála se mizdála se mi hořkájednou večer jsem si posadilvečer jsem si posadil krásujsem si posadil krásu nasi posadil krásu na klína zdála se mia zdála se mi hořká

Zdála se mi tak žádoucí, dokud jsem ji podezíral, že mě klameKdyž už nemůžeme vytěžit krásu ze života, snažme se alespoň vytěžit krásu z této nemožnosti vytěžit krásu ze života